Dags för MiljöBloggForum 2013

Fb-grupp här

Fb-event här

Twitter-hashtag: #mbf13

Tid: lördag 27 april kl 13.00-17.00 (följt av MiljöBloggMingel, mer om det senare)

Plats: ”Hemma hos” Klotet på Sveriges Radio i Stockholm (studio 5)

Anmälan: på fb eller via mail (helst fb)

Avgift: nej

Program: Samma som de senaste åren, själva samtalet huvudsaken och att tipsa varandra om medier och verktyg mm + våra värdar Klotets berättelse om hur de snurrar i de sociala mediernas universum.

Fika: Mer senare.

MiljöBloggMingel: Mer senare.

Hälsningar
Sven

Annonser

Alla fakta på en plats om MiljöBloggForum 2012

Fb-event här

Twitter-hashtag: #mbf2012

Tid: söndag 6 maj kl 13.00-17.00 (följt av MiljöBloggMingel, se nedan)

Plats: Trivector, Åldermansgatan 13, Lund

Anmälan: på fb-sidan eller via mail (helst fb)

Sista tid för anmälan: vi får plats ungefär 30 personer, så när den trettionde platsen är tagen är det ungefär fullt

Avgift: nej

Program: Samma som i fjol, själva samtalet som huvudsaken, tipsa varandra om medier och verktyg mm + ett anförande av vår värd Christer Ljungberg: Sov inte under revolutionen – om trender inom trafik och miljö

Fika: Trivector har nåt på gång.

MiljöBloggMingel: Alla som vill pratar vidare över en matbit och öl på The Bishops Arms. Meddela om du vill vara med på minglet, så vi bokar rätt antal platser.

Hälsningar

Sven

Alla fakta på en plats om MiljöBloggForum 2011

Fb-event: här
Twitter-hashtag: #mbf11

Tid: lördag 9 april kl 13.00-17.00 (följt av MiljöBloggMingel, se nedan)
Plats: JMW, Kungsgatan 24, 7 tr, Stockholm (vid Saga, se bilden ovan)

Anmälan: på fb-sidan eller via mail (helst fb)
Sista tid för anmälan: vi får plats 31 personer, så när någon kniper den 31:a platsen är det fullt

Avgift: nej

Program: Bara inledningstalaren är spikad – Brit Stakston, från JMW, om hur de ser på sociala medier och om bloggandets kraft. Därefter kommer vi att kunna göra det vi brukar säga att vi för sällan hinner, samtala fritt och utbyta erfarenheter om själva miljöbloggandet, om de sociala medierna, om nya verktyg etc. En del önskemål om diskussionsämnen har det redan dykt upp: skrivandet i sig, hur bevara energi och engagemang (Ann-Christin G), hur nå ut, hur skapa nätverk (Siri S), nytt lobbysystem mot riksdagen (Germund A), nätverk vs community mm (Daniel P). Dessutom finns Jutta Haider på plats, som forskar om ”miljöinformation i sociala medier”. Inte kommer det att finnas för lite att prata om inte :-).

Present: Christer Ljungberg skänker ett ex av sin bloggbok till alla som kommer.

Fika: Ska se om det kan dyka upp en smörgåssponsor. Kanhända bidrar också Saltå Kvarn med lite juice och nötter. Men då måste det hämtas i Järna. Är det någon som ska dit före den nionde?

MiljöBloggMingel: Alla som vill pratar vidare över en matbit och lokalbryggd (bryggning pågår samma dag) öl på samma plats som 2009, Monks Café & Brewery på Norra Bantorget. Tid c:a 17.30. Meddela om du vill vara med på minglet, så vi bokar rätt antal platser.

Hälsningar
Sven

MBF 2011 flyttar till Stockholm!!

Hej alla,

Ett snabbt meddelande om att MiljöBloggForum lördag 9 april är flyttat till Stockholm, Kungsgatan 24, där vi så vänligt tas emot av Brit Stakston på kommunikationsbyrån JMW. Mer detaljer kommer under den närmaste veckan.

Du som inte har anmält dig kan fortfarande göra det på fb eller via mail.

Om program och plats

Mitt i natten, ett par funderingar om program och plats:

Programmet

Jag har redan föreslagit att vi skulle koncentrera oss på ”mediet”, t ex frågor om ”själva blogghantverket”, ”samverkan i bloggosfären” och ”andra verktyg/sociala media”. Ingen har protesterat och det har kommit ett par förslag på möjliga talare. Här tänkte jag komma med ett förslag till: vad sägs om att vi inte har några särskilda talare alls? Att vi istället gör det vi alltid säger att vi hinner med för lite av, nämligen ett fritt och öppet samtal om just de här frågorna? Jag tror att vi är tillräckligt många med tillräckligt mycket (och varierat) kunnande för att det ska räcka och bli över. Vi kunde sitta i en lämplig lokal, låta en apelsin vandra runt (se Tahrir Square) och låta ämnesvalen förgrena sig organiskt (organic!).

Ett undantag till ovanstående: om vi befinner oss som gäst hos en spännande lokalsponsor (se nedan), är det väl schysst att den får ordet själv en stund först.

Platsen

Som tidigare är förhoppningen att vi kan hitta någon som kostnadsfritt (likt Resenärsforum 2009) kan ta emot oss som gäst (för att vi är en så intressant grupp!) i en lämplig lokal (d v s en där ett 30-tal (?) miljöbloggare kan sitta bra med trådlöst nät) och att någon (likt Hermans, nuvarande Eat! Ekoaffären, 2009) vill visa upp sig genom att bjuda på lite tilltugg.

KRAV gick alltså inte, och det nationsspår jag följde sprack också. Jag har nån tråd till att följa i Uppsala, men skulle annars vilja höra om något av följande alternativ vore lockande (ingen av dem ännu tillfrågad):

* Miljöministern tar emot oss. Han får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* SJ tar emot oss. De får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Riksdagen tar emot oss. Någon därifrån får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Sveriges Kommuner och Landsting tar emot oss. Någon därifrån får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Sveriges Lantbruksuniversitet tar emot oss. Någon därifrån får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Saltå Kvarn tar emot oss. De får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Sveriges Radio tar emot oss. ”Hemma hos Klotet.”
* Trivector tar emot oss. Christer får apelsinen först.

Typ.

MiljöBloggForum 2011

2009 var vi i Stockholm.

2010 var vi i Alingsås.

2011 är det dags för Uppsala. Men var i Uppsala? Och vad ska hända? Tyck till och/eller anmäl dig, här eller på facebook.

Programmet är klart!

Vi har kommit överens om att låta årets miljöbloggforum inspireras av Open Space-tekniken. Det är en en mötes/diskussionsteknik som är ganska annorlunda än ett traditionellt upplägg med föreläsningar med påföljande frågestund. Fördelarna är att deltagarna blir mer delaktiga, att det blir de ämnen som det finns mest energi kring som får mest utrymme och det är stort fokus på diskussion. Vi hoppas på givande, lärorika och roliga diskussioner!

Läs mer på programsidan!