Author Archives: Ann-Christin

Alla fakta på en plats om MiljöBloggForum 2011

Fb-event: här
Twitter-hashtag: #mbf11

Tid: lördag 9 april kl 13.00-17.00 (följt av MiljöBloggMingel, se nedan)
Plats: JMW, Kungsgatan 24, 7 tr, Stockholm (vid Saga, se bilden ovan)

Anmälan: på fb-sidan eller via mail (helst fb)
Sista tid för anmälan: vi får plats 31 personer, så när någon kniper den 31:a platsen är det fullt

Avgift: nej

Program: Bara inledningstalaren är spikad – Brit Stakston, från JMW, om hur de ser på sociala medier och om bloggandets kraft. Därefter kommer vi att kunna göra det vi brukar säga att vi för sällan hinner, samtala fritt och utbyta erfarenheter om själva miljöbloggandet, om de sociala medierna, om nya verktyg etc. En del önskemål om diskussionsämnen har det redan dykt upp: skrivandet i sig, hur bevara energi och engagemang (Ann-Christin G), hur nå ut, hur skapa nätverk (Siri S), nytt lobbysystem mot riksdagen (Germund A), nätverk vs community mm (Daniel P). Dessutom finns Jutta Haider på plats, som forskar om ”miljöinformation i sociala medier”. Inte kommer det att finnas för lite att prata om inte :-).

Present: Christer Ljungberg skänker ett ex av sin bloggbok till alla som kommer.

Fika: Ska se om det kan dyka upp en smörgåssponsor. Kanhända bidrar också Saltå Kvarn med lite juice och nötter. Men då måste det hämtas i Järna. Är det någon som ska dit före den nionde?

MiljöBloggMingel: Alla som vill pratar vidare över en matbit och lokalbryggd (bryggning pågår samma dag) öl på samma plats som 2009, Monks Café & Brewery på Norra Bantorget. Tid c:a 17.30. Meddela om du vill vara med på minglet, så vi bokar rätt antal platser.

Hälsningar
Sven

Annonser

MBF 2011 flyttar till Stockholm!!

Hej alla,

Ett snabbt meddelande om att MiljöBloggForum lördag 9 april är flyttat till Stockholm, Kungsgatan 24, där vi så vänligt tas emot av Brit Stakston på kommunikationsbyrån JMW. Mer detaljer kommer under den närmaste veckan.

Du som inte har anmält dig kan fortfarande göra det på fb eller via mail.

Om program och plats

Mitt i natten, ett par funderingar om program och plats:

Programmet

Jag har redan föreslagit att vi skulle koncentrera oss på ”mediet”, t ex frågor om ”själva blogghantverket”, ”samverkan i bloggosfären” och ”andra verktyg/sociala media”. Ingen har protesterat och det har kommit ett par förslag på möjliga talare. Här tänkte jag komma med ett förslag till: vad sägs om att vi inte har några särskilda talare alls? Att vi istället gör det vi alltid säger att vi hinner med för lite av, nämligen ett fritt och öppet samtal om just de här frågorna? Jag tror att vi är tillräckligt många med tillräckligt mycket (och varierat) kunnande för att det ska räcka och bli över. Vi kunde sitta i en lämplig lokal, låta en apelsin vandra runt (se Tahrir Square) och låta ämnesvalen förgrena sig organiskt (organic!).

Ett undantag till ovanstående: om vi befinner oss som gäst hos en spännande lokalsponsor (se nedan), är det väl schysst att den får ordet själv en stund först.

Platsen

Som tidigare är förhoppningen att vi kan hitta någon som kostnadsfritt (likt Resenärsforum 2009) kan ta emot oss som gäst (för att vi är en så intressant grupp!) i en lämplig lokal (d v s en där ett 30-tal (?) miljöbloggare kan sitta bra med trådlöst nät) och att någon (likt Hermans, nuvarande Eat! Ekoaffären, 2009) vill visa upp sig genom att bjuda på lite tilltugg.

KRAV gick alltså inte, och det nationsspår jag följde sprack också. Jag har nån tråd till att följa i Uppsala, men skulle annars vilja höra om något av följande alternativ vore lockande (ingen av dem ännu tillfrågad):

* Miljöministern tar emot oss. Han får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* SJ tar emot oss. De får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Riksdagen tar emot oss. Någon därifrån får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Sveriges Kommuner och Landsting tar emot oss. Någon därifrån får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Sveriges Lantbruksuniversitet tar emot oss. Någon därifrån får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Saltå Kvarn tar emot oss. De får ordet först, och svara på frågor, en stund.
* Sveriges Radio tar emot oss. ”Hemma hos Klotet.”
* Trivector tar emot oss. Christer får apelsinen först.

Typ.

MiljöBloggForum 2011

2009 var vi i Stockholm.

2010 var vi i Alingsås.

2011 är det dags för Uppsala. Men var i Uppsala? Och vad ska hända? Tyck till och/eller anmäl dig, här eller på facebook.

Programmet är klart!

Vi har kommit överens om att låta årets miljöbloggforum inspireras av Open Space-tekniken. Det är en en mötes/diskussionsteknik som är ganska annorlunda än ett traditionellt upplägg med föreläsningar med påföljande frågestund. Fördelarna är att deltagarna blir mer delaktiga, att det blir de ämnen som det finns mest energi kring som får mest utrymme och det är stort fokus på diskussion. Vi hoppas på givande, lärorika och roliga diskussioner!

Läs mer på programsidan!

MiljöBloggforum 2010 är nu fulltecknat

MiljöBloggforum 2010 är nu fulltecknat. Vill du sätta upp dig på väntelista maila Ann-Christin antianki@gmail.com. Detsamma gäller om du är anmäld men får förhinder och vill bli struken.

Det närmar sig!

Det börjar börjar bli dags att få ordning på programmet och annat praktiskt. Har du ännu inte anmält dig så är det hög tid att göra det. Svara gärna på enkäten (http://www.doodle.com/ec669gvdxkxum8xn) så att vi kan få en uppfattning om vilka programpunkter som är intressanta för just dig – eller om du har förslag på något nytt.

Lägg gärna en kommentar om hur du planerar att ta dig till MiljöBloggForum på sidan för samåkning.