Monthly Archives: mars 2010

Programmet är klart!

Vi har kommit överens om att låta årets miljöbloggforum inspireras av Open Space-tekniken. Det är en en mötes/diskussionsteknik som är ganska annorlunda än ett traditionellt upplägg med föreläsningar med påföljande frågestund. Fördelarna är att deltagarna blir mer delaktiga, att det blir de ämnen som det finns mest energi kring som får mest utrymme och det är stort fokus på diskussion. Vi hoppas på givande, lärorika och roliga diskussioner!

Läs mer på programsidan!

Annonser

MiljöBloggforum 2010 är nu fulltecknat

MiljöBloggforum 2010 är nu fulltecknat. Vill du sätta upp dig på väntelista maila Ann-Christin antianki@gmail.com. Detsamma gäller om du är anmäld men får förhinder och vill bli struken.

Det närmar sig!

Det börjar börjar bli dags att få ordning på programmet och annat praktiskt. Har du ännu inte anmält dig så är det hög tid att göra det. Svara gärna på enkäten (http://www.doodle.com/ec669gvdxkxum8xn) så att vi kan få en uppfattning om vilka programpunkter som är intressanta för just dig – eller om du har förslag på något nytt.

Lägg gärna en kommentar om hur du planerar att ta dig till MiljöBloggForum på sidan för samåkning.